Tento článek by měl podle našeho nejlepšího svědomí poradit těm, kteří uvažují o nákupu papouška, aby nenaletěli pochybným překupníkům (jak je u nás bohužel docela často zvykem…). Dodržení dále uvedených zásad při nákupu je nejlepší předpoklad spokojenosti a bezproblémového soužití s novým členem rodiny.

1. Před nákupem posbírejte co nejvíce vědomostí z literatury, internetu, zkušeností chovatelů. Dobře si rozmyslete jakého papouška chcete a co jste ochotni pro něj obětovat. Uvědomte si, že papoušek není spotřební záležitost na pár měsíců, velké druhy se dožívají mnoha desítek let. Je docela pravděpodobné, že vás váš papoušek přežije.

2. Opatřete si kontakt na seriózního chovatele, nejlépe na několik různých. Desetkrát si ověřte jeho skutečnou úroveň, prověřte si reference, nejlépe nezávislé a z více zdrojů. Dobrým místem kde získat kontakty je internet. Inzerát v tisku poslouží snad jen jako první kontakt, burza exotického ptactva je dobrá na nákup maximálně tak andulky.

3. Nekupujte prvního ptáka kterého uvidíte při první návštěvě. Nejlepší postup je vytvořit si s chovatelem dlouhodobější vztah – několik návštěv vám pomůže vytvořit si obrázek o stavu chovu, zázemí a serióznosti chovatele, dostanete mnoho užitečných informací, které vám pomohou vybrat toho správného mazlíčka právě pro vás. Ideální je, když vám chovatel umožní sledování růstu mláděte až do okamžiku, kdy je zcela samostatné a schopné odběru.

4. Velkým obloukem se vyhněte „chovatelům“, kteří odmítají návštěvu u nich, případně vám ptáka vnucují mezi dveřmi nebo nedejpánbůh nabízejí předání někde na benzínce.

5. Když už jste se rozhodli investovat nezřídka velkou sumu peněz do domácího mazlíčka, neohlížejte se na cenu. Ušetřená tisícikoruna se může šeredně vymstít. Rotschildovo úsloví „Nejsem dost bohatý na to, abych si mohl kupovat levné věci“ platí u živých zvířat dvojnásob.. Nízká cena obvykle znamená, že někde bylo ušetřeno na úkor kvality: buď pták pochází z podezřelých zdrojů, chovatel používá v honbě za úsporou levné nekvalitní krmivo nebo má pták má skrytou vadu..

6. Kupujte pouze zvířata v dokonalém stavu. Pták musí být dokonale opeřený, aktivní a projevovat přirozenou zvědavost na vše neznámé v jeho okolí. Pokud kupujete mládě, musí být schopno samo přijímat potravu bez nutnosti ručního dokrmování. Tvrzení, že ptáček si na vás lépe zvykne, když ho budete ještě pár dní dokrmovat, je báchorka neseriózního podvodníka, kterému se bude velmi snadno argumentovat, že úhyn ptáka jste si zavinili sami nesprávným krmením. V lepším případě se vám může stát, že budete svého papouška dokrmovat do konce jeho života, protože období, ve kterém je možné mládě převést na normální potravu je poměrně krátké a nezkušenému laikovi se může stát, že to v dobré víře prostě prošvihne. Seriózní chovatelské zařízení v ceně papouška obvykle zahrne i základní veterinární vyšetření, o němž vám poskytne alespoň kopii lékařské zprávy. Datum vyšetření by nemělo být starší několika dnů. Vzhledem k ceně (cca 1500,- Kč) není dosud obvyklé poskytování dokladu o vyšetření na PBFD – závažné a nevyléčitelné infekční chorobě papoušků ( více o PBFD najdete v rubrice Veterinární témata), ale zejména při nákupu z ne zcela důvěryhodného zdroje je nanejvýš žádoucí!

7. Informujte se předem, zda se na druh Vámi kupovaného papouška nevztahuje registrační povinnost dle aktuálně platné legislativy. Zákony a vyhlášky vztahující se na chov zvířat najdete na webu ministerstva životního prostředí www.env.cz . V případě že ano, nelekejte se toho, jde pouze o jednorázový a bezplatný úkon na příslušném odboru životního prostředí místně příslušného Krajského úřadu nebo správě CHKO pokud bydlíte na jejím území. Potřebné dokumenty, tj. registrační list (nesprávně nazývaný “ CITES“) případně ještě k tomu výjimku z obchodu se zvlášť ohroženými druhy u zvířat ze skupiny CITES A musíte dostat od chovatele v okamžiku prodeje a to originály!

8. Při nákupu trvejte na uzavření písemné kupní smlouvy. Důvěra je pěkná věc do okamžiku než nastane problém. Ve smlouvě by měly být uvedeny všechny údaje o ptákovi, číslo kroužku nebo čipu a částka, za kterou byl prodán. Lhůta, po kterou prodejce odpovídá za skryté vady, je u živých zvířat 6 týdnů. Pokud se v uvedené lhůtě projeví zdravotní problémy nebo úhyn způsobený skrytou vadou, uplatněte svůj nárok na vrácení nákladů písemnou formou, jinak nemáte při případném soudním sporu šanci. Nepostradatelnou nutností je doklad o příčině úhynu ptáka – pitevní zpráva od specializovaného veterinárního lékaře.

9. a poslední rada: Po celou dobu rozhodování, výběru a nákupu zachovejte trpělivost a chladnou hlavu. Vždy je lepší pár týdnů počkat, znovu vše důkladně rozmyslet, poradit se se zkušeným chovatelem, než po unáhleném kroku zbytek života svého nebo papouškova mlátit hlavou do zdi a nadávat si do pitomců.

Věříme, že výše uvedené zásady neodradily nikoho od ušlechtilého záměru věnovat se chovu tak nádherných a inteligentních zvířat, jakými bezesporu papoušci jsou.