(Amazona aestiva)

 

Jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších amazoňanů.

Amazoňan modročelýJeho základní barva je zelená, pera jsou tmavě lemovaná, zvláště na krku a na zádech. Čelo a uzdička jsou modré, přední část temene žlutá s bílým nádechem. Zadní část temene, okolí oka, příuší, přední tváře a hrdlo mohou být také žluté. Rozsah žluté a modré barvy je značně variabilní, dva stejné ptáky byste obtížně hledali. Ohbí křídla je červené, loketní letky tvoří červené zrcátko, vnější letky jsou modře lemovány. Tuto hru barev pták předvede nejlépe za letu. Zobák je tmavošedý, nohy šedé, duhovka oka je u dospělého ptáka oranžová, mláďata mají duhovku tmavohnědou.

Jeho domovem jsou rozsáhlé oblasti vnitrozemského pralesa od severovýchodní Brazílie na jih po Paraguay a severní Argentinu. Svým výskytem je vázán na lesní porosty. Nejčastěji se pohybují v párech nebo rodinných skupinkách ve vrcholcích stromů, kde hledají potravu. Nocují společně ve velkých skupinách a ráno se za strašného křiku rozlétají za potravou. Potravu tvoří zejména ovoce, dužnaté plody, různá semena, ořechy, květy a pupeny. Nevyhýbají se ani plantážím kukuřice.

Hnízdí v dutinách stromů, často vysoko nad zemí. Samice klade 3 – 5 vajec. V dnešní době dosahuje mnoho chovatelů pravidelného a bezproblémového odchovu mláďat, zejména díky dostupnosti kvalitních krmných směsí.

Podle některých autorů má Amazoňan modročelý nejlepší vlohy k mluvení a napodobování zvuků z celé rodiny Amazoňanů, srovnatelné například s Papouškem šedým (Žako). Narozdíl od Žaka však není tolik konzervativní, daleko lépe se srovnává se změnami v jeho okolí.

Na tento druh  se nevztahuje registrační povinnost dle mezinárodních úmluv CITES.