Charakteristika:
Toto onemocnění bylo původně popisováno jako syndrom chřadnutí arů podle klasického průběhu: ptáci při nezměněném příjmu potravy hubnou a nakonec hynou. Současné nejčastěji používané synonymum syndrom dilatace proventrikulu (žláznatého žaludku), v angličtině Proventricular dilatation disease – PDD vzniklo podle častého pitevního nálezu u postižených ptáků – nápadně zvětšeného žláznatého žaludku, vyplněného potravou. Onemocnění postihuje mnoho druhů papoušků, nejen ary, u nichž bylo poprvé popsáno.

Původce:
Nejnovější výzkumy prokazují virový původ onemocnění. Inkubační doba se může pohybovat od jednoho týdne do dvou let. Způsob přenosu není dosud přesně znám, pravděpodobně dochází k přenosu nejčastěji těsným kontaktem, při vzájemném krmení párů nebo při krmení mláďat. Výzkum prokázal, že k dilataci předžaludku dochází následkem ochrnutí nervů probíhajících trávicím traktem, postižena může být i nervová tkáň srdce, mozku a míchy. V tom případě se vyvíjí nervová forma choroby, která se projevuje nekoordinovanými pohyby, slabostí, křečemi a kulháním. Z tohoto důvodu se prosazuje přesnější označení choroby neuropatická gastrická dilatace.

Diagnóza:
Pozorovatelné příznaky neumožňují spolehlivou diagnózu, mohou provázet i jiná onemocnění. Definitivní diagnózu je možné stanovit pouze histopatologickým vyšetřením nervové tkáně, které prokáže typické změny neuronů, což je za života nemocného ptáka obtížné. Virologické diagnostické metody jsou ve stadiu vývoje a ověřování, dosud není znám způsob jak bezpečně vyhledat nosiče viru nebo nakažené ptáky, u nichž se onemocnění dosud neprojevilo.

Léčba:
Účinná léčba vedoucí k uzdravení neexistuje, většina ptáků s klinickými příznaky brzy hyne. Lze využít pouze podpůrnou léčbu – tekutá výživa, potlačování sekundárních infekcí.

V článku byly použity informace MVDr. Veroniky Grymové, s jejím laskavým svolením.