(Pyrrhura cruentata)

 

Jeden z nejhezčích zástupců rodu Pyrrhura, menších čilých papoušků obývajících pralesy jižní Ameriky. Postavou a chováním jsou podobní papouškům rodu Aratinga, i když nedosahují jejich velikosti.

Základní barva je zelená, temeno tmavě hnědé lemované žlutohnědě, okolí oka a ucha je červenohnědé, za uchem oranžově hnědé. Hrdlo je zbarvené modře, střed břicha je červený, kostřec tmavě červený, ohbí křídla jasně červené. Ocasní pera jsou shora olivová, zespodu hnědočervená. Zobák, nohy a drápy šedé. Duhovka oka je oranžová. Velikost je přibližně 30 cm. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně, spolehlivé určení pohlaví je možné pouze analýzou DNA z kapky krve nebo endoskopickým vyšetřením.

Pyrura modrobradý obývá východ Brazílie od jižní Bahie a Minas Gerais po severozápadní Sao Paulo.

Potravu pyrurů chovaných v zajetí tvoří směs zrnin pro střední papoušky s doplňkem ovoce a zeleniny. Vhodným doplňkem potravy jsou papouščí granule, vaječná směs, zelené krmení. Větší kousky potravy si dovedně přidržují nožkou.

Tito papoušci nejsou nijak extrémně hluční, i když musím připustit, že jejich hlasité „gek gek“, kterým ohlašují jakýkoli pohyb v okolí jejich voliéry, by sousedům v paneláku radost neudělalo.

Voliéra pro chov těchto vynikajících a čilých letců by měla být alespoň 2 m dlouhá, i když první odchov v ČR v roce 2002 byl dosažen v kleci o rozměrech 70 x 70 x 70 cm. Stejně jako ostatní pyrurové nocují v budkách.

Tyto papoušky v ČR odchovalo již několik chovatelů. Bohužel, vlivem pokračující devastace jejich přirozeného životního prostředí – pralesa je tento druh ohrožen vyhynutím. Volně žijící populace je odhadována na posledních cca 2000 kusů, proto byl pyrura modrobradý jako jediný zástupce rodu Pyrrhura zařazen do CITES přílohy I. (je uveden v příloze č. 1 vyhlášky 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 16/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (tzv. CITES), vztahuje se na něj proto registrační povinnost dle tohoto zákona).
Poměrně snadný odchov a početné snůšky snad pomohou rozšíření tohoto krásného papouška mezi chovateli a zachování druhu pro příští generace a případný návrat do přírody.