Často se setkáváme s dotazy, cože to znamenají ta divná čísla za názvem druhu papouška v inzerci. Zde je vysvětlení:

První číslo znamená počet jedinců samčího pohlaví, druhé číslo počet jedinců samičího pohlaví. Případné třetí číslo v pořadí udává počet jedinců bez určeného pohlaví.

Příklad:

Amazoňan kubánský 1,0 = samec
Amazoňan modročelý 0,5 = pět samic
Papoušek senegalský 0,1 = samice papouška senegalského
Andulka 0,0,4 = čtyři andulky s dosud neurčeným pohlavím
Žako 1,1 = pár žaků, ale pozor!! Toto číselné označení nemá žádnou souvislost s případnou příbuzností ptáků, klidně může jít o sourozence.